Site Overlay

Življenjepis

Življenjepis

Rojena sem 21.3.1965 v Celju. Otroštvo sem preživela v delavsko-kmečki družini   v Imenem. Osnovno šolo sem obiskovala v Podčetrtku, kjer sem uspešno organizirala in sodelovala na  šolskih in obšolskih dejavnostih.. Leta 1979 sem  se vpisala na Pedagoško gimnazijo Celje in jo kot odlična dijakinja  zaključila.

Študij sem nadaljevala na Pedagoški akademiji v Mariboru, smer matematika-fizika, kar sem leta 1986 začela poučevati na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli, od leta 1992 pa sem  zaposlena na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah.   V času od leta 1993 do 2008 sem bila  pomočnica ravnatelja,  kjer sem se usposobila za načrtovanje in organizacijo timskega dela v takrat 110 članskem  kolektivu.   Zadnja leta poučujem matematiko, svoje delo pa nadgrajujem z mentorstvom učencem pri  raziskovalnem delu  in doseganju najvišjih državnih priznanj za znanje matematike.

V času študija sem bila ustanoviteljica in  predsednica Društva mladine v Podčetrtku.

Z 19 leti sem se poročila na večjo družinsko kmetijo v Zibiko, kjer sva si z možem Avgustom ustvarila družino s tremi otroki, sinovoma Damjanom  in Avgustom, veterinarjema, in hčerko   Saro, študentko medicine.

Imamo družinsko kmetijo v razvoju, ki smo jo povečevali z večjimi lastnimi nakupi zemljišč. Sama že veliko let vodim knjigovodstvo na kmetiji in pripravljam vso potrebno dokumentacijo za potrebe kmetije ob kandidiranjih na evropske razpise.

Osebnostno sem  odločna, dosledna, delovna,vztrajna, natančna, povezovalna in spoštljiva do vseh in vsakega posebej.

Nikoli nisem bila članica nobene politične stranke in tudi na te volitve stopam kot neodvisna kandidatka.

Bojana Pevec

Bojana Pevec

Moj moto je: SPOŠTLJIVO V JUTRI,

ker sem prepričana, da bomo s spoštljivim odnosom med občinskim svetom, občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi,
društvi in vsemi občani, dosegli nadaljnji razvoj občine Šmarje pri Jelšah in zastavljeni program.