Site Overlay

Spoštljivo v jutriBojana Pevec

Neodvisna kandidatka za županjo občine Šmarje pri Jelšah

Pogled gospodarstvenikov in direktorjev javnih zavodov na razvoj občine Šmarje pri Jelšah

Pozdravljeni,
v tednu, ki je za nami sem se kot kandidatka za bodočo županjo, sestala z direktorji največjih zavodov in nekaterimi gospodarstveniki v občini Šmarje pri Jelšah.

Pogovarjali smo se o izkušnjah sodelovanja z občino kot ustanovo, o pričakovanjih, idejah in željah dela za vnaprej ter morebitnimi nasveti sodelovanja v prihajajočem mandatu.

1. Ravnateljica vrtca, gospa Jelka Kitak, si želi še vnaprej tako uspešnega sodelovanja, kot do sedaj. Izrazila pa je željo o preplastitvi dela igrišč pri podružničnih šolah, kjer imajo enote vrtca, z mehkejšo podlago, zaradi varnejše igre otrok.

2. Z direktorjem Veterinarske postaje, gospodom Tomijem Rumpfom, sva se pogovarjala o uvedbi sofinanciranja občine za sterilizacijo mačk, tako za lastniške kot nelastniške mačke na območju občine Šmarje pri Jelšah, za kar se bom kot bodoča županja tudi zavzemala. Pogovor pa je tekel tudi o morebitni uvedbi zavetišča za male živali.

3. Z direktorico Doma upokojencev, gospo Gordano Drimel, sva enotnega mnenja, da je gradnja varovanih stanovanj nuja v občini Šmarje pri Jelšah. Zadovoljstvo je izrazila, da bodo stanovanja v neposredni bližini že obstoječega doma za starejše, kar bo le še dodana vrednost dosedanje ponudbe.

4. Direktorica Zdravstvenega doma, gospa Jasna Žerak, je z dosedanjim sodelovanjem z občino zelo zadovoljna, zaradi velike prostorske stiske in omejenosti širjenja na sedanji lokaciji, si želijo, seveda ob pomoči občine, nakupa in ureditve prostorov za potrebe delovanja svojih služb, v prvem nadstropju sosednje lekarne.

5. Ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, gospod Mitja Šket, je v razgovoru izrazil potrebo po razširitvi telovadnice in dveh dodatnih učilnic zaradi izjemne prostorske stiske. Tudi kuhinja že nekaj let čaka na širitev. Kot dolgoletna učiteljica na šoli se tega zavedam in ravnatelju bom kot bodoča županja, ob njegovih naprezanjih za uresničitev zastavljenih projektov, stala ob strani. Izgradnja telovadnice pri podružnični osnovni šoli v Zibiki pa že čaka na pripravo projektne dokumentacije in izgradnjo.

6. Direktorica Javnega zavoda za turizem, šport in mladino, gospa Melita Bevc in njeni sodelavci, delujejo v okviru občine Šmarje pri Jelšah, skrbijo za turistično dejavnost in prepoznavnost občine, prizadevanja pa izkazujejo tudi v dejavnostih za mlade, kar je še posebej vidno v zadnjem času. Kot bodoča županja vidim veliko perspektivo občine v razvoju turizma, zato prizadevanja zavoda podpiram, sem pa mnenja, da je potrebno vzpostaviti skupno delovanje Zavoda za TŠM in TIC na skupni lokaciji, z roko v roki.

V nadaljevanju srečanj sem se sestala z uspešnima gospodarstvenikoma v občini Šmarje pri Jelšah.

7. O svojem delovanju, viziji razvoja občine Šmarje pri Jelšah in programu dela sem najprej seznanila delavce podjetja Kozjan d.o.o., v njihovem družinskem podjetju. V nadaljevanju obiska pa sem pogovor opravila še z direktorjem gospodom Stankom Kozjanom in se srečala tudi z družino. Gospod Stanko je mnenja, da gospodarstveniki v občini potrebujejo za uspešen razvoj svojih podjetij dobro sprejetost, razumevanje in podporo občine kot ustanove.

8. Srečala sem se tudi z gospodom Stankom Arzenškom, direktorjem podjetja Strojegradnja SAS. V pogovoru sva se dotaknila sodelovanja z občino Šmarje pri Jelšah, v kateri se podjetje nahaja, z družino pa živi v občini Rogaška Slatina. Od občine kot ustanove in občinske uprave pričakuje sprejetost, strokovno, vendar poenostavljeno reševanje potrebnih zadev in spoštljiv sprejem. V svoje razvijajoče podjetje že vpeljuje mladega, strokovno izobraženega sina, ki uspešno nadaljuje očetovo tradicijo.

Vsi direktorji si želijo v čim večji meri zaposlovati mlade izobražene ljudi, predvsem iz domače občine, gospodarstveniki pa že močno tarnajo o pomanjkanju delovne sile v našem okolju, zato je možnosti in priložnosti novih zaposlitev vedno več.

Nagovor občanom občine Šmarje pri Jelšah


Sem Bojana Pevec, neodvisna kandidatka za županjo občine Šmarje pri Jelšah.

Za županjo kandidiram, ker imam izkušnje na področju dela z ljudmi, sem ustvarjalna  in  vztrajna  pri iskanju najboljših rešitev, iz množice, tudi nasprotujočih si, predlogov znam izpogajati najvrednejše in imam vizijo razvoja naše občine.

Čutim z vami.  Sem strankarsko neodvisna in brez svoje liste kandidatov za občinski svet.  Pri sooblikovanju in uresničevanju zastavljenega programa razvoja občine Šmarje pri Jelšah bom spoštovala različnost razmišljanj in s sodelavci  iskala najboljše za naše skupno dobro.

Zavzemala se bom za enakomeren razvoj celotne občine in stremela k optimalnemu možnemu napredku vsakega kraja.

Občina Šmarje pri Jelšah je v svoji regiji zadnji dve leti vodilna pri črpanju evropskih sredstev, kar je vidno na vseh področjih njenega delovanja. Nadaljujmo uspešno pot!  Pripravljena sem na nove izzive za nadaljnji razvoj naše občine – seveda ob sodelovanju občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti, društev in vseh občanov, s  sodelovanjem s sosednjimi občinami ter navezovanjem stikov na državni ravni za finančno pomoč pri realizaciji zastavljenih projektov.

Program in zastavljene cilje si lahko preberete na moji spletni strani in na brošurah, ki jih boste prejeli po domovih.

Ne obljubljam ničesar neuresničljivega. Skupaj bomo zmogli.

Izhajam s podeželja, sem del vas, spoštovane občanke in občani, zato znam prisluhniti problemom, ki nas tarejo.

Občina smo ljudje, ne stranke in  razdvojenost na levo in desno .

Ob vsem pa je moj največji cilj, da kot županja najdem pot do vsakega občana in vas povežem  med sabo,
zato vas vabim, da se udeležite volitev v čim večjem številu in obkrožite številko 2, pred mojim imenom in priimkom.